Skip to content

CyberPower

APC, CyberPower, EZVIZ, Fanvil, grandstream, HIKVISION, IgniteNet, IP-COM, Jabra, LigoWave, mikrotik, openvox, Plantronics, UBiQUiTi, voip, yealink
หมวดหมู่ธุรกิจ:
แนะนำธุรกิจ:
ร้านค้าออนไลน์ อุปกรณ์โทรศัพท์ ไอพีโฟน ippbx asterisk grandstream yealink openvox
เบอร์โทรศัพท์:
02-077-5965
Address
10150
OLS1000EA, CyberPower Smart App UPS Systems เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1000W
ชื่อธุรกิจหรือสินค้า:
หมวดหมู่ธุรกิจ:
แนะนำธุรกิจ:
Cyber Power OLS1000E คือเครื่องสำรองไฟที่มีความจุอยู่ที่ 1000 วัตต์ ที่มีประสิทธิภาพสูงที่เรียกว่า โทโพโลยี คือ การแปลงแบบออนไลน์ ได้สองครั้ง คือการแปลงแบบ Line หรือ แบบ ECO ซึ่งให้พลังงานคลื่นบริสุทธิ์เพื่อใช้สำรองไฟให้กับอุปกรณ์ที่มีความสำคัญ เช่น NAS และ Server เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด หรืออุปกรณ์ที่สำคัญต่างๆ โดยทั่วไปเครื่องสำรองไฟจะใช้งานในส่วนของสำนักงานเป็นหลักหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงหลังเซิร์ฟเวอร์ การตั้งค่า UPS ที่เป็นโหมด ECO เครื่องสำรองไฟจะทำการตรวจจับไฟฟ้าเข้าโดยอัตโนมัติและทำการแยกแยะว่าควรทำงานในโหมด Line หรือ โหมด ECO ภายใต้สภาวะของพลังงานต่ำ UPS จะทำงานในโหมด Line ซึ่งรับประกันระดับการป้องกันสูงสุดและคุณภาพไฟฟ้าที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เมื่อกำลังไฟฟ้าเข้าสู่สภาวะปกติ UPS จะเปลี่ยนไปใช้เป็นโหมด ECO ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟทั้งหมดได้ถึง 96%
นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์มีสวิตช์ที่เป็น Maintenance Bypass โดยการเปลี่นเป็นแบบสวิตช์แหล่งจ่ายไฟจะถูกโอนไปยังอุปกรร์ที่ได้ทำการเชื่อมต่ออย่างปลอดภัย สิ่งนี้ช่วยให้พนักงานบริการสามารถดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟในสถานที่ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องปิดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อใด ๆ
เว็บไซต์ URL:
เบอร์โทรศัพท์:
02-005-6587
Address
กรุงเทพมหานคร 10150
UPS ols2000ea
ชื่อธุรกิจหรือสินค้า:
หมวดหมู่ธุรกิจ:
แนะนำธุรกิจ:
Cyber Power OLS2000E เป็น UPS รุ่น OLS2000E ความจุแบตเตอรี่ 1800 วัตต์ และมีโทโพโลยีเป็นการแปลงกระแสไฟคู่แบบออนไลน์ซึ่งให้พลังงานคลื่นไซน์บริสุทธิ์สำหรับอุปกรณ์ที่มีความสำคัญ เช่น NAS , เซิร์ฟเวอร์ , เครื่องบันทึก DVR หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการใช้งานเป็นต้น
เว็บไซต์ URL:
เบอร์โทรศัพท์:
02-005-6587
Address
กรุงเทพมหานคร 10150
CyberPower UPS 1800 วัตต์ (OLS2000ERT2U)
ชื่อธุรกิจหรือสินค้า:
หมวดหมู่ธุรกิจ:
แนะนำธุรกิจ:
CyberPower รุ่น OLS2000ERT2U เป็น UPS ที่ตัวแบตเตอรี่ความจุเท่ากับ 1800 วัตต์ รุ่นนี้จะมีขาแขวนตู้แรคมาให้เพื่อต่อเข้ากับตู้ Rack พร้อมกับตัวเครื่อง นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นที่เรียกว่า โทโพโลยีแบบแปลงกระแสไฟคู่ ซึ่งในการแปลงจะเป็นรูปแบบออนไลน์ซึ่งให้พลังงานคลื่นไซน์บริสุทธิ์ที่เป็นคลื่นต่อเนื่องสำหรับอุปกรณ์ที่มีความสำคัญ เช่น เซิร์ฟเวอร์ / เครื่องบันทึกภาพ / คอมพิวเตอร์ / Switch Network UPS มีการตรวจกระแสไฟฟ้าเข้า UPS อัตโนมัติเป็นโหมด Line หรือ โหมด ECO สภาวะพลังงานต่ำ UPS จะถูกจัดในโหมด Line อัตโนมัติซึ่งเป็นการป้องกันที่ตัวอุปกรณ์ต่อพ่วงไม่ให้เกิดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ เมื่อกระแสไฟฟ้าเข้าเป็นที่ยอมรับหรือเข้าสู่สภาวะปกติ UPS จะเปลี่ยนเป็นโหมด ECO ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟทั้งหมดได้ถึง 96% OLS2000ERT2U มีสวิตช์ Maintenance Bypass คือ สวิตช์จ่ายไฟจะถูกโอนไปยังอุปกรณ์ต่อพ่วงอย่างปลอดภัย สิ่งนี้ช่วยให้พนักงานสามารถดำเนินการบำรุงรักษาในสถานที่ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องปิดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อใด ๆ
เว็บไซต์ URL:
เบอร์โทรศัพท์:
02-005-6587
Address
10150
CyberPower UPS 2700 วัตต์ (OLS3000ERT2U)
ชื่อธุรกิจหรือสินค้า:
หมวดหมู่ธุรกิจ:
แนะนำธุรกิจ:
Cyber Power OLS3000ERT2U คือ UPS ซึ่งความจุแบตเท่ากับ 3000 VA หรือ 2700 วัตต์ แบตเตอรี่เป็นแบบ กรดตะกั่วปิดผนึก ที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นการทำงานแบบการแปลงกระแสไฟแบบคู่หรือที่เรียกว่า Double-Conversion Topology ซึ่งให้พลังงาน Pure Sine Wave คือทำให้ตัวเครื่องสำรองไฟนั้นจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ได้อย่างราบรื่นสำหรับอุปกรณ์ เช่น NAS และ เซิร์ฟเวอร์ เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด อุปกรณ์ Network เช่น Switch , Router
Double-Conversion Topology คือ การแปลงกระแสไฟในแบบออนไลน์ หรือ เรียกอีกอย่างว่าเป็นการแปลงกระแสไฟแบบคู่ คือ แบบโหมด Line , แบบโหมด ECO ถ้าเป็นรูปแบบ Line จะเป็นการทำงานแบบการกระจายกระแสไฟให้อุปกรณ์เชื่อมต่ออย่างเหมาะสมในกรณีที่กำลังไฟฟ้าไม่อยู่ในสภาวะพร้อมใช้งาน แต่ถ้าเป็นรูปแบบ ECO จะเป็นการจ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่ออย่างเหมาะสมเมื่อกำลังไฟฟ้าเข้าสู่สภาวะปกติ UPS จะเปลี่ยนเป็นโหมด ECO ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์เชื่อมต่อได้ถึง 96%
เว็บไซต์ URL:
เบอร์โทรศัพท์:
02-005-6587
Address
10150
CyberPower Smart App UPS Systems OLS3000ERT2UA เครื่องสำรองไฟฟ้า
ชื่อธุรกิจหรือสินค้า:
หมวดหมู่ธุรกิจ:
แนะนำธุรกิจ:
CyberPower OLS3000ERT2UA เป็น UPS ที่เรียกว่ามีประสิทธิภาพในการทำงานสูง ในรูปแบบโทโพโลยี การแปลงไฟฟ้าคู่แบบออนไลน์ซึ่งให้พลังงานในรูปแบบ Pure Sine Wave เป็นการจ่ายฟลังงานในรูปแบบคลื่นอย่างต่อเนื่องสำหรับอุปกรณ์ที่มีความสำคัญ ได้แก่ NAS / เซิร์ฟเวอร์ / เครื่องบันทึกภาพ เป็นต้น
เว็บไซต์ URL:
เบอร์โทรศัพท์:
02-005-6587
Address
กรุงเทพมหานคร 10150
CyberPower UPS 5400 วัตต์ (OLS6000E)
ชื่อธุรกิจหรือสินค้า:
หมวดหมู่ธุรกิจ:
แนะนำธุรกิจ:
CyberPower รุ่น OLS6000E เป็นเครื่องสำรองไฟที่จัดว่าเป็นรุ่นที่ทำงานได้อย่างประสิทธิภาพที่เรียกว่าโทโพโลยีจะเป็นการแปลงกระแสไฟขาเข้าแบบสองโหมดตามความเหมาะสม ในรูปแบบออนไลน์ซึ่งสามารถให้พลังงานคลื่นไซน์ที่บริสุทธิ์ที่ไร้รอยต่อเพิ่มเพิ่มความเสถียรให้กับอุปกรณ์ที่ได้มีการเชื่อมต่อ เช่น NAS , เซิร์ฟเวอร์ , เครื่องบันทึกภาพ , เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด , ระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยต่างๆ , ระบบฉุกเฉิน เป็นต้น โดยทั่วไปจะใช้งานสำนักงาน หรือ ห้องเซิร์ฟเวอร์และศูนย์ข้อมูล ด้วยการตั้งค่าให้ตัวเครื่องแปลงเป็นสองโหมด คือ โหมด ECO โดยเครื่องสำรองไฟมีการตรวจจับคุณภาพไฟฟ้าเข้าโดยอัตโนมัติสามารถทำงานในโหมด Line หรือโหมด ECO ภายใต้สภาวะพลังงานต่ำเครื่องสำรองไฟโหมด Line ซึ่งรับประกันระดับการป้องกันสูงสุดให้กับอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อ คุณภาพไฟฟ้าที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เมื่อกำลังไฟฟ้าเข้าเครื่องสำรองไฟอยู่ในสภาวะปกติก็จะเปลี่ยนเป็นโหมด ECO ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟทั้งหมดได้ถึง 96% นอกจากนี้เครื่องสำรองไฟมีสวิตช์ที่เรียกว่า Maintenance Bypass คือการเปิดสวิตช์แหล่งจ่ายไฟจะถูกโอนไปยังยูทิลิตี้ได้อย่างปลอดภัย สามารถดำเนินการบำรุงรักษาหรือทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ตัวเครื่องสำรองไฟได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องปิดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อใด ๆ เครื่องรุ่นนี้สามารถทำการเคลื่อนย้ายไปใช้งานอื่นๆภายในสำนักงานได้
เว็บไซต์ URL:
เบอร์โทรศัพท์:
02-005-6587
Address
10150
เครื่องสำรองไฟ 220V
ชื่อธุรกิจหรือสินค้า:
หมวดหมู่ธุรกิจ:
แนะนำธุรกิจ:
CyberPower PR1000ERT2U สามารถวางฐานรองเครื่องหรือติดตั้งบนชั้นวาง PR1000ERT2U สามารถป้องกันและสำรองพลังงานสำหรับอุปกรณ์ที่มีความสำคัญ เช่น อุปกรณ์ไอที , คอมพิวเตอร์ , เวิร์กสเตชัน , โฮมเธียเตอร์ , เวิร์กสเตชัน เป็นต้น UPS ใช้โทโพโลยีในการแปลงกระแสไฟแบบไลน์ ได้ใน 2 โหมดคือ Line กับ ECO พร้อมฟังก์ชั่น Automatic Voltage Regulation (AVR) คือ การควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติเพื่อรักษาแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในภาวะที่ไม่ส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าและมีเอาต์พุต Pure Sine Wave ที่เสถียรเพื่อให้ได้คุณภาพพลังงานที่สูง
เว็บไซต์ URL:
เบอร์โทรศัพท์:
02-005-6587
Address
กรุงเทพมหานคร 10150
CyberPower UPS 900 วัตต์ (OLS1000ERT2U)
ชื่อธุรกิจหรือสินค้า:
หมวดหมู่ธุรกิจ:
แนะนำธุรกิจ:
CyberPower Smart App UPS ที่มีความจุของตัวแบตเตอรี่เท่ากับ 900 วัตต์ การทำงานของเครื่องสำรองไฟแบบ Online Double-Conversion โครงสร้างของอุปกรณ์ 2U Rackmount ใช้งานสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ , เซิร์ฟเวอร์ , อุปกรณ์บันทึกข้อมูล , ระบบกล้องวงจรปิด , อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ในส่วนของการตั้งค่าทั้งหมดเกี่ยวกับตัวเครื่องหรือการใช้งาน จะทำการตั้งค่าผ่านหน้าจอ LCD แสดงสถานะการทำงาน แสดงสถานะของระบบไฟ เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน มาพร้อมซอฟต์แวร์ระบบการจัดการ PowerPanel Business ช่วยให้การบริหารจัดการและปกป้องอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการตั้งค่าก็จะทำการตั้งค่าผ่านหน้าจอ LCD เช่นกัน
เบอร์โทรศัพท์:
02-005-6587
Address
10150

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า