แบตเตอรี่สำรอง

CyberPower UPS 900 วัตต์ (OLS1000ERT2U)
Business Address
กรุงเทพมหานคร
10150
Business Phone Number
02-005-6587
Short Business Description
CyberPower Smart App UPS ที่มีความจุของตัวแบตเตอรี่เท่ากับ 900 วัตต์ การทำงานของเครื่องสำรองไฟแบบ Online Double-Conversion โครงสร้างของอุปกรณ์ 2U Rackmount ใช้งานสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ , เซิร์ฟเวอร์ , อุปกรณ์บันทึกข้อมูล , ระบบกล้องวงจรปิด , อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ในส่วนของการตั้งค่าทั้งหมดเกี่ยวกับตัวเครื่องหรือการใช้งาน จะทำการตั้งค่าผ่านหน้าจอ LCD แสดงสถานะการทำงาน แสดงสถานะของระบบไฟ เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน มาพร้อมซอฟต์แวร์ระบบการจัดการ PowerPanel Business ช่วยให้การบริหารจัดการและปกป้องอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการตั้งค่าก็จะทำการตั้งค่าผ่านหน้าจอ LCD เช่นกัน
Long Business Description

เทคโนโลยี : Online Double-Conversion UPS
กำลังไฟฟ้าที่จ่ายได้ (Output Power Capacity) : 1000VA / 900 วัตต์
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (Input Voltage) : 160 – 300 Vac
แรงดันไฟฟ้าขาออก (Output Voltage) : 208, 220, 230, 240 Vac ± 1% (กำหนดค่าเองได้)
ความถี่การใช้งาน (Output Frequency) : 50/60Hz ± 0.5%
รูปแบบคลื่นที่สร้างขึ้น (Waveform) : Pure Sine Wave
ช่องต่อไฟฟ้าขาเข้า (Input Connection) : IEC C14
ช่องต่อไฟฟ้าขาออก (Output Connections) : IEC C13 x6
จอแสดงสถานะและแผงควบคุมการทำงาน (Control Panel) : LCD Panel
โปรแกรมการจัดการ : PowerPanel Business
การบริหารจัดการแบบรีโมท : (optional) RMCARD205
ช่องเชื่อมต่อการจัดการ : USB/RS232/SNMP
ระยะเวลาในการสำรองไฟ (Full Load) : 5 นาที ที่ฟูลโหลด
ความสามารถในการเพิ่มแบตเตอรี่ : (optional ) BPSE36V45ART2U / Max. 3
โครงสร้างของอุปกรณ์ : 2U Rackmount

CyberPower 1000 วัตต์ (PR1000ERT2U)
Business Address
กรุงเทพมหานคร
10150
Business Website Address
Business Phone Number
02-005-6587
Short Business Description
CyberPower PR1000ERT2U สามารถวางฐานรองเครื่องหรือติดตั้งบนชั้นวาง PR1000ERT2U สามารถป้องกันและสำรองพลังงานสำหรับอุปกรณ์ที่มีความสำคัญ เช่น อุปกรณ์ไอที , คอมพิวเตอร์ , เวิร์กสเตชัน , โฮมเธียเตอร์ , เวิร์กสเตชัน เป็นต้น UPS ใช้โทโพโลยีในการแปลงกระแสไฟแบบไลน์ ได้ใน 2 โหมดคือ Line กับ ECO พร้อมฟังก์ชั่น Automatic Voltage Regulation (AVR) คือ การควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติเพื่อรักษาแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในภาวะที่ไม่ส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าและมีเอาต์พุต Pure Sine Wave ที่เสถียรเพื่อให้ได้คุณภาพพลังงานที่สูง
นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีการจัดการชุดแบตเตอรี่เพื่อช่วยให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานที่เหมาะสมโดยการปรับสมดุลแรงดันไฟฟ้าของชุดสายแบตเตอรี่ การชาร์จแบตเตอรี่สองเฟสทำให้การชาร์จแบตเตอรี่ได้รวดเร็วและปลอดภัย ซึ่งในชุดแบตเตอรี่สามารถถอดเปลี่ยนได้ช่วยให้การบำรุงรักษาง่ายโดยที่ไม่ต้องทำการปิดเครื่องของอุปกรณ์ต่อพ่วงแต่อย่างใด เนื่องจากมีตัวสวิชในการตัดการทำงานของแบตเตอรี่ แต่กระแสไฟก็จะถูกจ่าย ซึ่งในการเปลี่ยนแบตจะใช้ระยะเวลาไม่นาน
Long Business Description

ข้อมูลจำเพาะ
* โทโพโลยี UPS จะทำงานออนไลน์
* ใช้งานร่วมกับ PFC ได้
* การเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบไม่ต้องใช้เครื่องมือ
* ปัจจัยด้านกำลังขับสูง
* การป้องกันการโอเวอร์โหลด
* เทคโนโลยีการชาร์จด่วน
* การป้องกันไฟกระชากและเข็ม
* การแสดงสถานะ LCD
* พอร์ตเชื่อมต่อแบบอนุกรม
* ซอฟต์แวร์การจัดการPowerPanel®
* การกำหนดค่าคอนฟิกูเรชันแร็ค / ทาวเวอร์
* เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน
* เอาต์พุตคลื่นไซน์บริสุทธิ์(Pure Sine Wave)
* เทคโนโลยีการจัดการแบตเตอรี่
* การควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (AVR)
* ช่องจ่ายโหลดที่สำคัญ / ไม่สำคัญ
* แบบถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้อย่างรวดเร็ว
* การกรอง EMI และ RFI
* พอร์ตเชื่อมต่อ USB
* พอร์ตปิดเครื่องฉุกเฉิน (EPO)
* ความสามารถในการจัดการระยะไกล SNMP / HTTP (ทางเลือก)

CyberPower UPS 5400 วัตต์ (OLS6000E)
Business Address
กรุงเทพมหานคร
10150
Business Website Address
Business Phone Number
02-005-6587
Short Business Description
CyberPower รุ่น OLS6000E เป็นเครื่องสำรองไฟที่จัดว่าเป็นรุ่นที่ทำงานได้อย่างประสิทธิภาพที่เรียกว่าโทโพโลยีจะเป็นการแปลงกระแสไฟขาเข้าแบบสองโหมดตามความเหมาะสม ในรูปแบบออนไลน์ซึ่งสามารถให้พลังงานคลื่นไซน์ที่บริสุทธิ์ที่ไร้รอยต่อเพิ่มเพิ่มความเสถียรให้กับอุปกรณ์ที่ได้มีการเชื่อมต่อ เช่น NAS , เซิร์ฟเวอร์ , เครื่องบันทึกภาพ , เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด , ระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยต่างๆ , ระบบฉุกเฉิน เป็นต้น โดยทั่วไปจะใช้งานสำนักงาน หรือ ห้องเซิร์ฟเวอร์และศูนย์ข้อมูล ด้วยการตั้งค่าให้ตัวเครื่องแปลงเป็นสองโหมด คือ โหมด ECO โดยเครื่องสำรองไฟมีการตรวจจับคุณภาพไฟฟ้าเข้าโดยอัตโนมัติสามารถทำงานในโหมด Line หรือโหมด ECO ภายใต้สภาวะพลังงานต่ำเครื่องสำรองไฟโหมด Line ซึ่งรับประกันระดับการป้องกันสูงสุดให้กับอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อ คุณภาพไฟฟ้าที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เมื่อกำลังไฟฟ้าเข้าเครื่องสำรองไฟอยู่ในสภาวะปกติก็จะเปลี่ยนเป็นโหมด ECO ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟทั้งหมดได้ถึง 96% นอกจากนี้เครื่องสำรองไฟมีสวิตช์ที่เรียกว่า Maintenance Bypass คือการเปิดสวิตช์แหล่งจ่ายไฟจะถูกโอนไปยังยูทิลิตี้ได้อย่างปลอดภัย สามารถดำเนินการบำรุงรักษาหรือทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ตัวเครื่องสำรองไฟได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องปิดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อใด ๆ เครื่องรุ่นนี้สามารถทำการเคลื่อนย้ายไปใช้งานอื่นๆภายในสำนักงานได้
Long Business Description

ข้อมูลเพิ่มเติม
+ ความจุแบตเตอรี่ 6000VA / 5400 วัตต์
+ โทโพโลยี UPS แบบออนไลน์ (การแปลงสองโหมด)
+ เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน
+ การขยายตัวแบบขนานของ UPS
+ เข้ากันได้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
+ การป้องกันการโอเวอร์โหลด
+ สวิตช์บายพาสการบำรุงรักษา(ไม่ต้องปิดอุปกรณ์เชื่อมต่อ)
+ เวลาโอนเป็นศูนย์
+ การจัดการแบตเตอรี่อัจฉริยะ (SBM)
+ โมดูลแบตเตอรี่เสริม (EBM)
+ การป้องกันไฟกระชาก
+ การกรอง EMI และ RFI
+ การแสดงสถานะ LCD
+ พอร์ตปิดเครื่องฉุกเฉิน (EPO)
+ ซอฟต์แวร์การจัดการPowerPanel
+ รูปทรงเป็นแบบทาวเวอร์
+ สามารถเคลื่อนย้ายได้

CyberPower UPS 2700 วัตต์(OLS3000ERT2UA)
Business Address
กรุงเทพมหานคร
10150
Business Website Address
Business Phone Number
02-005-6587
Business Fax
sales@mnc.co.th
Short Business Description
CyberPower OLS3000ERT2UA เป็น UPS ที่เรียกว่ามีประสิทธิภาพในการทำงานสูง ในรูปแบบโทโพโลยี การแปลงไฟฟ้าคู่แบบออนไลน์ซึ่งให้พลังงานในรูปแบบ Pure Sine Wave เป็นการจ่ายฟลังงานในรูปแบบคลื่นอย่างต่อเนื่องสำหรับอุปกรณ์ที่มีความสำคัญ ได้แก่ NAS / เซิร์ฟเวอร์ / เครื่องบันทึกภาพ เป็นต้น เครื่องสำรองไฟ รุ่น OLS3000ERT2UA มีระบบหน้าจอแบบสัมผัสที่เป็น LCD หน้าจอสีเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าและกำหนดการตั้งค่าต่างๆได้อย่างง่ายดายโดยการสัมผัส UPS-OLS3000ERT2UA ได้รับการออกแบบให้มีการตรวจจับอัตโนมัติของโมดูลแบตเตอรี่แบบขยายซึ่งสามารถตรวจจับปริมาณของ Extended Battery Modules (EBM) ที่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเพื่อคำนวณเวลาทำงานของเครื่องสำรองไฟ พัดลมตัวปรับความเร็วรอบให้การจัดการกับความร้อนโดยอัตโนมัติตามกำลังไฟฟ้าเพื่อลดเสียงรบกวนและให้ความสะดวกสบายมากขึ้นกับการใช้งาน
Long Business Description

คุณสมบัติ
+ โทโพโลยีทำงานแบบออนไลน์ (การแปลงได้สองโหมด)
+ ใช้งานกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้
+ เวลาโอนเป็นศูนย์
+ โมดูลแบตเตอรี่เสริม (EBM)
+ การกรอง EMI และ RFI
+ การแสดงสถานะ LCD เป็นระบบจอสี
+ ซอฟต์แวร์การจัดการ Power Panel
+ โหมด ECO
+ การป้องกันการโอเวอร์โหลด
+ การจัดการแบตเตอรี่อัจฉริยะ (SBM)
+ การป้องกันระบบไฟกระชาก
+ ใช้งานได้กับ โทรศัพท์ / แฟกซ์ / โมเด็ม / DSL / Network Protection
+ พอร์ตปิดเครื่องฉุกเฉิน (EPO)
+ ความสามารถในการจัดการระยะไกล SNMP / HTTP (เป็นทางเลือก)
+ การกำหนดค่าคอนฟิกูเรชันแร็ค หรือ ทาวเวอร์
อุปกรณ์และอุปกรณ์เสริม
+ OLS3000ERT2UA UPS
+ ราวแขวน
+ หูชั้นวาง
+ ชุดสกรู
+ สายไฟ
+ สาย USB
+ คู่มือการใช้งาน

CyberPower UPS 2700 วัตต์ (OLS3000ERT2U)
Business Address
กรุงเทพมหานคร
10150
Business Website Address
Business Phone Number
02-005-6587
Business Fax
sales@mnc.co.th
Short Business Description
Cyber Power OLS3000ERT2U คือ UPS ซึ่งความจุแบตเท่ากับ 3000 VA หรือ 2700 วัตต์ แบตเตอรี่เป็นแบบ กรดตะกั่วปิดผนึก ที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นการทำงานแบบการแปลงกระแสไฟแบบคู่หรือที่เรียกว่า Double-Conversion Topology ซึ่งให้พลังงาน Pure Sine Wave คือทำให้ตัวเครื่องสำรองไฟนั้นจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ได้อย่างราบรื่นสำหรับอุปกรณ์ เช่น NAS และ เซิร์ฟเวอร์ เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด อุปกรณ์ Network เช่น Switch , Router
Double-Conversion Topology คือ การแปลงกระแสไฟในแบบออนไลน์ หรือ เรียกอีกอย่างว่าเป็นการแปลงกระแสไฟแบบคู่ คือ แบบโหมด Line , แบบโหมด ECO ถ้าเป็นรูปแบบ Line จะเป็นการทำงานแบบการกระจายกระแสไฟให้อุปกรณ์เชื่อมต่ออย่างเหมาะสมในกรณีที่กำลังไฟฟ้าไม่อยู่ในสภาวะพร้อมใช้งาน แต่ถ้าเป็นรูปแบบ ECO จะเป็นการจ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่ออย่างเหมาะสมเมื่อกำลังไฟฟ้าเข้าสู่สภาวะปกติ UPS จะเปลี่ยนเป็นโหมด ECO ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์เชื่อมต่อได้ถึง 96%
Long Business Description

โทโพโลยี UPS แบบออนไลน์ (การแปลงสองครั้ง โหมดLine , โหมดECO)
เชื่อมต่อได้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
เวลาโอนเป็นศูนย์
โมดูลแบตเตอรี่เสริม (EBM)
การกรอง EMI และ RFI
การแสดงสถานะ LCD
ซอฟต์แวร์การจัดการPowerPanel®
โหมด ECO
การป้องกันการโอเวอร์โหลด
การจัดการแบตเตอรี่อัจฉริยะ (SBM)
การป้องกันไฟกระชากและเข็ม
โทรศัพท์ , แฟกซ์ , โมเด็ม , DSL , Network Protection
พอร์ตปิดเครื่องฉุกเฉิน (EPO)
ความสามารถในการจัดการระยะไกล SNMP / HTTP (ทางเลือก)
การติดตั้งเครื่องสำรองไฟ ติดกับขาตู้แร็ค หรือ แบบทาวเวอร์

CyberPower UPS 1800 วัตต์ (OLS2000ERT2U)
Business Address
กรุงเทพมหานคร
10150
Business Website Address
Business Phone Number
02-005-6587
Short Business Description
CyberPower รุ่น OLS2000ERT2U เป็น UPS ที่ตัวแบตเตอรี่ความจุเท่ากับ 1800 วัตต์ รุ่นนี้จะมีขาแขวนตู้แรคมาให้เพื่อต่อเข้ากับตู้ Rack พร้อมกับตัวเครื่อง นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นที่เรียกว่า โทโพโลยีแบบแปลงกระแสไฟคู่ ซึ่งในการแปลงจะเป็นรูปแบบออนไลน์ซึ่งให้พลังงานคลื่นไซน์บริสุทธิ์ที่เป็นคลื่นต่อเนื่องสำหรับอุปกรณ์ที่มีความสำคัญ เช่น เซิร์ฟเวอร์ / เครื่องบันทึกภาพ / คอมพิวเตอร์ / Switch Network UPS มีการตรวจกระแสไฟฟ้าเข้า UPS อัตโนมัติเป็นโหมด Line หรือ โหมด ECO สภาวะพลังงานต่ำ UPS จะถูกจัดในโหมด Line อัตโนมัติซึ่งเป็นการป้องกันที่ตัวอุปกรณ์ต่อพ่วงไม่ให้เกิดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ เมื่อกระแสไฟฟ้าเข้าเป็นที่ยอมรับหรือเข้าสู่สภาวะปกติ UPS จะเปลี่ยนเป็นโหมด ECO ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟทั้งหมดได้ถึง 96% OLS2000ERT2U มีสวิตช์ Maintenance Bypass คือ สวิตช์จ่ายไฟจะถูกโอนไปยังอุปกรณ์ต่อพ่วงอย่างปลอดภัย สิ่งนี้ช่วยให้พนักงานสามารถดำเนินการบำรุงรักษาในสถานที่ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องปิดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อใด ๆ
Long Business Description

– โทโพโลยี UPS แบบออนไลน์ (การแปลงโหมด Line , ECO)
– เข้ากันได้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
– เวลาโอนเป็นศูนย์
– โมดูลแบตเตอรี่เสริม (EBM)
– การกรอง EMI และ RFI
– การแสดงสถานะ LCD
– ซอฟต์แวร์การจัดการ Power Panel®
– การกำหนดค่าคอนฟิกูเรชั่นแร็ค/ทาวเวอร์
– โหมด ECO , Line
– การป้องกันการโอเวอร์โหลด
– การจัดการแบตเตอรี่อัจฉริยะ (SBM)
– การป้องกันไฟกระชาก
– โทรศัพท์ / แฟกซ์ / โมเด็ม / DSL / Network Protection
– พอร์ตปิดเครื่องฉุกเฉิน (EPO)
– ความสามารถในการจัดการระยะไกล SNMP / HTTP (ทางเลือก)
อุปกรณ์ที่อยู่ในกล่อง
– OLS2000ERT2U UPS
– ราวแขวนยึดติดตู้แรค
– ชุดสกรู
– สายไฟ
– สาย USB
– สายโทรศัพท์
– คู่มือการใช้งาน

เครื่องสำรองไฟ Cyber Power
Business Address
กรุงเทพมหานคร
10150
Business Website Address
Business Phone Number
02-005-6587
Short Business Description
Cyber Power OLS2000E เป็น UPS รุ่น OLS2000E ความจุแบตเตอรี่ 1800 วัตต์ และมีโทโพโลยีเป็นการแปลงกระแสไฟคู่แบบออนไลน์ซึ่งให้พลังงานคลื่นไซน์บริสุทธิ์สำหรับอุปกรณ์ที่มีความสำคัญ เช่น NAS , เซิร์ฟเวอร์ , เครื่องบันทึก DVR หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการใช้งานเป็นต้น
Long Business Description

การตั้งค่า UPS จะมีการทำงานแบ่งเป็น 2 โหมด คือ โหมด ECO หรือ โหมด Line ที่ตัวเครื่อง UPS จะทำการตรวจจับคุณภาพไฟฟ้าขาเข้าโดยอัตโนมัติและดำเนินการแยกแยะว่าควรทำงานในโหมด Line หรือโหมด ECO ภายใต้สภาวะของพลังงานต่ำ UPS จะทำงานในโหมด Line ซึ่งรับประกันระดับการป้องกันสูงสุดและคุณภาพไฟฟ้าที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เมื่อคุณภาพกำลังไฟฟ้าเข้าสู่สภาวะปกติ UPS จะเปลี่ยนเป็นโหมด ECO ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟทั้งหมดได้ถึง 96%
ผลิตภัณฑ์มีสวิตช์ Maintenance Bypass คือสวิตช์แหล่งจ่ายไฟจะถูกโอนไปยังอุปกรณ์อย่างปลอดภัย สิ่งนี้ช่วยให้พนักงานบริการสามารถดำเนินการบำรุงรักษาในสถานที่ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องปิดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อใด ๆ

เครื่่่องสำรองไฟ 1000 วัตต์
Business Address
กรุงเทพมหานคร
10150
Business Website Address
Business Phone Number
02-005-6587
Short Business Description
Cyber Power OLS1000E คือเครื่องสำรองไฟที่มีความจุอยู่ที่ 1000 วัตต์ ที่มีประสิทธิภาพสูงที่เรียกว่า โทโพโลยี คือ การแปลงแบบออนไลน์ ได้สองครั้ง คือการแปลงแบบ Line หรือ แบบ ECO ซึ่งให้พลังงานคลื่นบริสุทธิ์เพื่อใช้สำรองไฟให้กับอุปกรณ์ที่มีความสำคัญ เช่น NAS และ Server เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด หรืออุปกรณ์ที่สำคัญต่างๆ โดยทั่วไปเครื่องสำรองไฟจะใช้งานในส่วนของสำนักงานเป็นหลักหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงหลังเซิร์ฟเวอร์ การตั้งค่า UPS ที่เป็นโหมด ECO เครื่องสำรองไฟจะทำการตรวจจับไฟฟ้าเข้าโดยอัตโนมัติและทำการแยกแยะว่าควรทำงานในโหมด Line หรือ โหมด ECO ภายใต้สภาวะของพลังงานต่ำ UPS จะทำงานในโหมด Line ซึ่งรับประกันระดับการป้องกันสูงสุดและคุณภาพไฟฟ้าที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เมื่อกำลังไฟฟ้าเข้าสู่สภาวะปกติ UPS จะเปลี่ยนไปใช้เป็นโหมด ECO ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟทั้งหมดได้ถึง 96%
นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์มีสวิตช์ที่เป็น Maintenance Bypass โดยการเปลี่นเป็นแบบสวิตช์แหล่งจ่ายไฟจะถูกโอนไปยังอุปกรร์ที่ได้ทำการเชื่อมต่ออย่างปลอดภัย สิ่งนี้ช่วยให้พนักงานบริการสามารถดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟในสถานที่ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องปิดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อใด ๆ
Long Business Description

โทโพโลยี UPS แบบออนไลน์ (การแปลงสองครั้งแบบ Line , ECO)
เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน
สามารถใช้งานได้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
การป้องกันการโอเวอร์โหลดของไฟฟ้า
เวลาโอนเป็นศูนย์
การจัดการแบตเตอรี่อัจฉริยะ (SBM)
โมดูลแบตเตอรี่เสริม (EBM)
การป้องกันไฟกระชากและเข็ม
การกรอง EMI และ RFI
ใช้งานได้กับ โทรศัพท์ / แฟกซ์ / โมเด็ม / DSL / Network Protection
การแสดงสถานะด้วยจอ LCD
พอร์ตปิดเครื่องฉุกเฉิน (EPO)
มีซอฟต์แวร์การจัดการPowerPanel®
ความสามารถในการจัดการระยะไกล SNMP / HTTP (ทางเลือก)

AP-SS-009-BLA
Business Name
Business Address
กรุงเทพมหานคร
10150
Business Website Address
Business Phone Number
02-005-6587
Business Fax
Short Business Description
ALLPOWERS รุ่น AP-SS-009-BLA แบตเตอรี่รุ่นนี้่เก็บความจุอยู่ที่ 1700W ในแต่ละปีได้มีการทุ่มงบประมาณในการพัฒนาและวิจัยเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์นำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าสามารถพกพาไปได้ทุกสถานที่ และยังมี งานพัฒนาที่เป็นเทคโนโลยีชิพแสงอาทิตย์ หรือที่เรียกว่าแผงโซล่าร์เซล ทางบริษัทำได้ทำการขอจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตัวเครื่องที่เก็บพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์นั้น มีน้ำหนักเบากว่ารุ่นเดิมๆ สามารถพกพาไปได้คล่องตัวมากกว่า ถ้านำแผงโซล่าร์เซลมาใช้งานร่วมกับที่เก็บสำรองไฟ เรียกได้ว่าเป็นสถานีไฟฟ้าเคลื่อนที่แบบพกพา ถ้าเป็นผู้ที่นิยมทำกิจกรรม ตั้งแคมป์ หรือ ท่องเที่ยวในป่า นับว่าเป็นของจำเป็นที่ต้องมีติดตัว AP-SS-009-BLA มีพอร์ตเอาต์พุต 6 พอร์ต: ซ็อกเก็ตไฟสำหรับบุหรี่ 12V, เอาต์พุต DC 12v / 15A , พอร์ต USB ที่ชาร์จเร็ว Type-C 2 ช่อง และซ็อกเก็ต AC 4 ช่อง สามารถชาร์จใหม่ได้ด้วยแผงโซลาร์เซลล์ , ชาร์ไฟบ้านได้ , ชาร์ทแบตรถยนต์
Long Business Description

ชื่อผลิตภัณฑ์ เครื่องจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์
จอแสดงผล : แสดงผลแบบ LCD แบบเรียลไทม์
ความจุแบตเตอรี่ : 460800mAh / 1700Wh
แบตเตอรี่: แบตเตอรี่ผลิตมากจาลิเธียมไลอ้อน
น้ำหนัก: ประมาณ 14.5 กก
ขนาด : 375 × 245 × 250 มม. / 14.76 × 9.64 × 9.84 นิ้ว
อินพุต:อินพุต AC: 400 วัตต์ (สูงสุด 100-240V)
อินพุต DC: 200 วัตต์ (28-30V, 7A สูงสุด)
อินพุตพลังงานแสงอาทิตย์: 200 วัตต์ (28-30V, 7A สูงสุด)
เอาท์พุต: เอาต์พุต AC: ต่อเนื่อง 2000 วัตต์
พอร์ตรถ 13V: 13V10 แอมป์
TYPE-C1: 5V3A / 9V3A / 12V2.25A
TYPE-C2: 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3A (PD 2 ทาง 60W สูงสุด) USB1 / USB3: 5V3.5A / 9V2.5A / 12V2A
USB2 / USB4: 5V3.5A / 9V2.5A / 12V2A
USB1 + USB3 / USB2 + USB4: 5V2.4A + 5V2.4A1

เพาเวอร์แบงค์ 200watts
Business Address
กรุงเทพมหานคร
10150
Business Phone Number
02-005-6587
Business Fax
Business Genre
Short Business Description
ชุดแบตเตอรี่สำรอง ALLPOWER XD-SS-004-SIL รุ่นนี้สามารถเก็บความจุ 200Wh / 54000mAh เป็นชุดแบตเตอรี่สำรองแบบพกพา ที่เรียกได้ว่าอาจจะเป็นแหล่งจ่ายไฟที่เล็กและเบาที่สุด โดยตัวแบตเตอรี่ถูกผลิตมาจาก ลิเธียมไอออน ซึ่งตัวแบตเตอรี่เป็นชนิดลิเธียม ไอออน นั้นมีความหนาแน่นสูงช่วยให้มีขนาดเล็กและกะทัดรัดมากกว่าแบตเตอรี่ที่ผลิตมาจากกรดตะกั่ว ตัวอุปกรณ์ ALLPOWER รุ่น XD-SS-004-SI L การจ่ายไฟเป็นแบบนอกระบบเหมาะสำหรับการตั้งแคมป์หรือสำรองไฟในยามฉุกเฉิน ยังสามารถชาร์จไฟผ่านแผงโซลาร์เซลล์ขนาดไฟ 220V และยังรองรับการชาร์จไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์ ส่วนมาตรฐานความปลอดภัยตัวแบตเตอรี่ นั้นถูกออกแบบมาให้มีระบบการจัดการแบตเตอรี่ ที่เรียนว่า Battery Management System (BMS) มีหน้าที่คอยรับควบคุมแรงดันไฟฟ้า ควบคุมอุณหภูมิและการดำเนินการด้านความปลอดภัยขั้นสูงเพิ่มเติมให้มั่นใจได้ถึงการปกป้องที่สมบูรณ์ สำหรับคุณและอุปกรณ์ยังไม่ปล่อยมลพิษ ดังนั้นจึงไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพส่วนบุคคลหรือต่อธรรมชาติ การใช้งานในร่มและกลางแจ้งระบบสามารถทำงานได้อย่างเงียบ ๆ โดยไม่ส่งเสียงหรือรู้สึกขัดข้องในการใช้งาน และสามารถตอบสนองความต้องการในการใช้งานทั้งในร่มหรือกลางแจ้ง และใช้งานกับครอบครัว สำนักงาน ท่องเที่ยว ตั้งแคมป์ ตกปลา ล่าสัตว์ ฟาร์ม ไซต์งาน ที่ต้องใช้งานนอกสถานที่
Long Business Description

ข้อมูลจำเพาะ
หมายเลขรุ่น XD-SS-004-SIL
ชื่อผลิตภัณฑ์ เครื่องสำรองไฟฟ้าแบบพกพาพลังงานแสงอาทิตย์
ความจุแบตเตอรี่ 54000mAh 3.7V (200Wh)
ขนาด/น้ำหนัก 4.13 * 4.13 * 8.19 นิ้ว
อินพุต พลังงานที่ได้ 12.6V-18V 5A (สูงสุด)
กำลังไฟ 200W
เอาต์พุต (DC) USB1 / USB2: 5V2.1A
เอาต์พุต (DC) USB 3: 5V3A
เอาต์พุต (DC) DC: 9V-12V / 15A (สูงสุด)
การป้องกัน การป้องกันกระแสเกิน
การป้องกัน การป้องกันแรงดันไฟฟ้าต่ำ
การป้องกัน การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน
การป้องกัน การป้องกันการโหลดเกิน
การป้องกัน การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
การป้องกัน การป้องกันความร้อนเกิน