2021-01-14

Bplus HRM Dashboard

ระบบPayroll

Bplus HRM Dashboard
Business Name
Business Address
12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน
10170
Business Phone Number
0923453681
Short Business Description
Bplus HRM Dashboard
Long Business Description

การรายงานเกี่ยวกับพนักงานเป็นหนึ่งในภารกิจที่สำคัญของ HR เป็นส่วนสำคัญในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทั้งช่วยให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยง การรายงานอย่างสม่ำเสมอช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลติดตามตัวชี้วัดแรงงานที่สำคัญได้อย่างรวดเร็ว สามารถทราบแนวโน้มได้ตั้งแต่เนิ่นๆ BUSINESS PLUS HRM เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้พัฒนา Bplus DashBoard ในหลากหลายมุมมอง เพื่อการตรวจสอบประจำวันและในมุมมองเพื่อหัวหน้าและผู้บริหารทุกแผนกให้ได้รับข้อมูลถึงมือภายใต้มือถือหรือแท็บเล็ต ของแต่ละท่านเพื่อการวิเคราะห์ที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม Bplus DashBoard ช่วยอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์สถิติการขาด ลา มาสาย หรือเปรียบเทียบยอดเงินต่างๆ ของพนักงานได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนการแจ้งเตือนในงานที่ครบกำหนดแล้ว เช่น ครบทดลองงาน มีใครบ้าง เป็นต้น รวมทั้งยังสามารถตั้งค่าให้ระบบส่งข้อมูลได้แบบอัตโนมัติตามวันที่ต้องการหรือต้องการส่งข้อมูลโดยผู้ใช้งานกำหนดเป็นครั้ง ๆ ได้ โดยการแสดงข้อมูลและรายละเอียดของการแสดงมีหลายมุมมองดังตัวอย่างต่อไปนี้

🙂 รายละเอียดงานประจำวัน
🙂 รายละเอียดภาพรวมต่างๆ
🙂 รายละเอียดวันที่ครบกำหนด
🙂 รายละเอียดมุมมองผู้บริหาร
🙂 รายละเอียดมุมมองหัวหน้างาน

รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3brhzFy
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
📞 ฝ่ายขาย 09-2345-3681
📞 Call Center : 0-2880-9700, 02-409-5409
📱 Mobile Call Center : 080-915-5660, 065-629-0509, 094-997-3559
📱 Line : กดลิ้งค์เลย >> https://lin.ee/6l1jfeC หรือ @businessplushrm

#โปรแกรมเงินเดือน #ระบบเงินเดือน #โปรแกรมPayroll #ระบบHRM #ระบบPayroll #โปรแกรมเงินเดือนPayroll #โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป #โปรแกรมHRM #โปรแกรมhr #โปรแกรมบริหารบุคคล #โปรแกรมบริหารงานบุคคล #โปรแกรมฝ่ายบุคคล #ระบบบริหารงานบุคคล #โปรแกรมงานบุคคล #โปรแกรมบุคคล #ซอฟต์แวร์บริหารงานฝ่ายบุคคล #ระบบhr online #คิดค่าแรง #โปรแกรมคำนวณเวลาทำงาน #โปรแกรมเงินเดือนexcel #โปรแกรมคิดเงินเดือน #โปรแกรมคำนวณเงินเดือน #ระบบบัญชีเงินเดือน #โปรแกรมเงินเดือนพนักงาน #ใบจ่ายเงินเดือน #โปรแกรมคิดเงินเดือนพนักงาน #โปรแกรมบัญชีเงินเดือน #Payrollsystem #HRMsystem #PayrollSoftware #HRMSoftware #hrsoftware #โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ #ระบบเงินเดือนstartup #ระบบเงินเดือนออนไลน์ #โปรแกรมhronline

โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน
Business Address
12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน
10170
Business Phone Number
0923453681
Short Business Description
โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน
Long Business Description

ID : โปรแกรม Business Plus อ่านบัตรประชาชน Smart Card Reader จะใช้งานร่วมกับเครื่อง Smart Card Reader ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งข้อมูลบุคคลจากบัตรประจำตัวประชาชน นำเข้าแฟ้มประวัติพนักงาน เป็นการประหยัดเวลาในการทำงาน เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว

รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/38v46uC
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
📞 ฝ่ายขาย 09-2345-3681
📞 Call Center : 0-2880-9700, 02-409-5409
📱 Mobile Call Center : 080-915-5660, 065-629-0509, 094-997-3559
📱 Line : กดลิ้งค์เลย >> https://lin.ee/6l1jfeC หรือ @businessplushrm

#โปรแกรมเงินเดือน #ระบบเงินเดือน #โปรแกรมPayroll #ระบบHRM #ระบบPayroll #โปรแกรมเงินเดือนPayroll #โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป #โปรแกรมHRM #โปรแกรมhr #โปรแกรมบริหารบุคคล #โปรแกรมบริหารงานบุคคล #โปรแกรมฝ่ายบุคคล #ระบบบริหารงานบุคคล #โปรแกรมงานบุคคล #โปรแกรมบุคคล #ซอฟต์แวร์บริหารงานฝ่ายบุคคล #ระบบhr online #คิดค่าแรง #โปรแกรมคำนวณเวลาทำงาน #โปรแกรมเงินเดือนexcel #โปรแกรมคิดเงินเดือน #โปรแกรมคำนวณเงินเดือน #ระบบบัญชีเงินเดือน #โปรแกรมเงินเดือนพนักงาน #ใบจ่ายเงินเดือน #โปรแกรมคิดเงินเดือนพนักงาน #โปรแกรมบัญชีเงินเดือน #Payrollsystem #HRMsystem #PayrollSoftware #HRMSoftware #hrsoftware #โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ #ระบบเงินเดือนstartup #ระบบเงินเดือนออนไลน์ #โปรแกรมhronline

โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป Bplus HRM Small SME ชุด PR+TM
Business Address
12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน
10170
Business Phone Number
0923453681
Short Business Description
โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป Bplus HRM Small SME ชุด PR+TM
Long Business Description

Bplus HRM สำหรับใช้งานเครื่องเดียว รุ่น Small SME (จำกัดพนักงานไม่เกิน 50 คน) ภาษาไทย ประกอบด้วย PR : Payroll ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงานพร้อมระบบ TM : Time Attendance ระบบประมวลผลเวลาทำงาน เป็นระบบที่เพิ่มความสะดวก สำหรับฝ่ายบุคคลในการตรวจสอบพฤติกรรมเวลาเข้า – ออก และเวลาทำงานของพนักงาน ตลอดจนการลดระยะเวลาในการคำนวณหาข้อมูลการขาด ลา มาสายและค่าล่วงเวลาต่างๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/38xzBUH
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
📞 ฝ่ายขาย 09-2345-3681
📞 Call Center : 0-2880-9700, 02-409-5409
📱 Mobile Call Center : 080-915-5660, 065-629-0509, 094-997-3559
📱 Line : กดลิ้งค์เลย >> https://lin.ee/6l1jfeC หรือ @businessplushrm

#โปรแกรมเงินเดือน #ระบบเงินเดือน #โปรแกรมPayroll #ระบบHRM #ระบบPayroll #โปรแกรมเงินเดือนPayroll #โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป #โปรแกรมHRM #โปรแกรมhr #โปรแกรมบริหารบุคคล #โปรแกรมบริหารงานบุคคล #โปรแกรมฝ่ายบุคคล #ระบบบริหารงานบุคคล #โปรแกรมงานบุคคล #โปรแกรมบุคคล #ซอฟต์แวร์บริหารงานฝ่ายบุคคล #ระบบhr online #คิดค่าแรง #โปรแกรมคำนวณเวลาทำงาน #โปรแกรมเงินเดือนexcel #โปรแกรมคิดเงินเดือน #โปรแกรมคำนวณเงินเดือน #ระบบบัญชีเงินเดือน #โปรแกรมเงินเดือนพนักงาน #ใบจ่ายเงินเดือน #โปรแกรมคิดเงินเดือนพนักงาน #โปรแกรมบัญชีเงินเดือน #Payrollsystem #HRMsystem #PayrollSoftware #HRMSoftware #hrsoftware #โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ #ระบบเงินเดือนstartup #ระบบเงินเดือนออนไลน์ #โปรแกรมhronline

ระบบสมัครงาน BPLUS e-Recruit
Business Address
12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน
10170
Business Phone Number
0923453681
Short Business Description
ระบบสมัครงาน BPLUS e-Recruit
Long Business Description

Bplus e-Premium ส่วนงาน e-Recruit ระบบสมัครงาน เป็นระบบที่ออกแบบมาช่วยในการคัดสรรพนักงาน โดยสามารถหาพนักงานที่มีคุณภาพสอดคล้องกับการทำงานในแต่ละองค์กร ตั้งแต่การลงทะเบียนสมัครงานของผู้สมัครงาน การคัดสรรหาผู้สมัครงานตามคุณสมบัติ, การบันทึกคะแนนของผู้สมัคร, การสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน, การประเมินผลของผู้สมัครงาน, รวมถึงการแจ้งเตือนทางหน้าจอของระบบและทางอีเมล เพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอนการทำงานของผู้สัมภาษณ์งานและฝ่ายบุคคล เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วของการทำงาน

คุณสมบัติทั่วไป
1.สามารถแสดงข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ของผู้สมัครงานได้ เช่น ข้อมูลผู้สมัคร, ครอบครัวผู้สมัคร, บุคคลอ้างอิง เป็นต้น โดยข้อมูลส่วนนี้จะนำมาจากการกรอกประวัติจากผู้สมัครงานเอง
2.สามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนอื่นๆ ของผู้สมัคร เช่น ประวัติการศึกษา, ประวัติการทำงาน, ทักษะความสามารถ, เอกสารสมัครงาน เป็นต้น 3.รองรับการกำหนดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร, ประเภทข้อมูลสถานะของการสมัคร ในรูปแบบ Master Data
4.สามารถกำหนดการนัดหมายผู้สมัคร และผู้สัมภาษณ์ ระบบเว็บทำการส่งข้อความและอีเมล ถึงผู้สมัครงาน
5.สามารถคัดกรองคุณสมบัติของผู้สมัคร จากคุณวุฒิ, ประวัติการทำงาน, หรือข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้เพื่อการค้นหาผู้สมัครที่ใช่ได้รวดเร็วขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3q6k8B0
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
📞 ฝ่ายขาย 09-2345-3681
📞 Call Center : 0-2880-9700, 02-409-5409
📱 Mobile Call Center : 080-915-5660, 065-629-0509, 094-997-3559
📱 Line : กดลิ้งค์เลย >> https://lin.ee/6l1jfeC หรือ @businessplushrm

#โปรแกรมเงินเดือน #ระบบเงินเดือน #โปรแกรมPayroll #ระบบHRM #ระบบPayroll #โปรแกรมเงินเดือนPayroll #โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป #โปรแกรมHRM #โปรแกรมhr #โปรแกรมบริหารบุคคล #โปรแกรมบริหารงานบุคคล #โปรแกรมฝ่ายบุคคล #ระบบบริหารงานบุคคล #โปรแกรมงานบุคคล #โปรแกรมบุคคล #ซอฟต์แวร์บริหารงานฝ่ายบุคคล #ระบบhr online #คิดค่าแรง #โปรแกรมคำนวณเวลาทำงาน #โปรแกรมเงินเดือนexcel #โปรแกรมคิดเงินเดือน #โปรแกรมคำนวณเงินเดือน #ระบบบัญชีเงินเดือน #โปรแกรมเงินเดือนพนักงาน #ใบจ่ายเงินเดือน #โปรแกรมคิดเงินเดือนพนักงาน #โปรแกรมบัญชีเงินเดือน #Payrollsystem #HRMsystem #PayrollSoftware #HRMSoftware #hrsoftware #โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ #ระบบเงินเดือนstartup #ระบบเงินเดือนออนไลน์ #โปรแกรมhronline

ระบบส่งใบจ่ายเงินเดือนและระบบแสดงเอกสารอื่นๆ E-Payslip
Business Address
12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน
10170
Business Phone Number
0923453681
Short Business Description
ระบบส่งใบจ่ายเงินเดือนและระบบแสดงเอกสารอื่นๆ E-Payslip
Long Business Description

ระบบe-Payslip เป็นโปรแกรมเสริมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการพิมพ์ใบจ่ายเงินเดือนให้พนักงาน ซึ่งเดิมพิมพ์เอกสารในรูปแบบกระดาษหรือซองเงินเดือนปิดผนึก เปลี่ยนเป็นให้โปรแกรมพิมพ์เป็นรูปแบบ Electronic File และส่ง E-Mail ให้พนักงานได้ทันทีโดยพนักงานแต่ละคนจะมีรหัสลับเพื่อความปลอดภัย ในการเปิดเข้าดูข้อมูลเงินเดือน ซึ่งเป็นความลับเฉพาะคน และความลับขององค์กร รวมทั้งยังสามารถส่งเอกสารหรือรายงานอื่นๆ ให้พนักงานทาง E-Mail ได้ทำนองเดียวกับใบจ่ายเงินเดือน นอกจากนั้นพนักงานยังมีช่องทางพิเศษสะดวกในการรับข้อมูลได้อีกคือทาง SMS และทาง Web

รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3s91w5n
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
📞 ฝ่ายขาย 09-2345-3681
📞 Call Center : 0-2880-9700, 02-409-5409
📱 Mobile Call Center : 080-915-5660, 065-629-0509, 094-997-3559
📱 Line : กดลิ้งค์เลย >> https://lin.ee/6l1jfeC หรือ @businessplushrm

#โปรแกรมเงินเดือน #ระบบเงินเดือน #โปรแกรมPayroll #ระบบHRM #ระบบPayroll #โปรแกรมเงินเดือนPayroll #โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป #โปรแกรมHRM #โปรแกรมhr #โปรแกรมบริหารบุคคล #โปรแกรมบริหารงานบุคคล #โปรแกรมฝ่ายบุคคล #ระบบบริหารงานบุคคล #โปรแกรมงานบุคคล #โปรแกรมบุคคล #ซอฟต์แวร์บริหารงานฝ่ายบุคคล #ระบบhr online #คิดค่าแรง #โปรแกรมคำนวณเวลาทำงาน #โปรแกรมเงินเดือนexcel #โปรแกรมคิดเงินเดือน #โปรแกรมคำนวณเงินเดือน #ระบบบัญชีเงินเดือน #โปรแกรมเงินเดือนพนักงาน #ใบจ่ายเงินเดือน #โปรแกรมคิดเงินเดือนพนักงาน #โปรแกรมบัญชีเงินเดือน #Payrollsystem #HRMsystem #PayrollSoftware #HRMSoftware #hrsoftware #โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ #ระบบเงินเดือนstartup #ระบบเงินเดือนออนไลน์ #โปรแกรมhronline

โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป Business Plus HRM
Business Address
12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน
10170
Business Phone Number
0923453681
Short Business Description
โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป Business Plus HRM
Long Business Description

โปรแกรมเงินเดือน & บริหารงานบุคคล & ประมวลผลเวลาทำงาน
ซอฟต์แวร์บริหารงานบุคคล ที่ควบถ้วนในงานบุคคล สรรหา พัฒนาบุคลากร และอำนวยความสะดวกให้พนักงาน,หัวหน้างาน,HR และผู้บริหาร Business Plus HRM พัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด ยืดหยุ่นรองรับทุกประเภทกิจการ ใช้งานง่าย?ให้ความถูกต้องแม่นยำ? ครบถ้วนเรื่องการเก็บประวัติพนักงาน การจัดทำเงินเดือน ฟอร์มเอกสารต่างๆ ที่ต้องนำส่งกรมสรรพากร ประกันสังคม กองทุนทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ใบจ่ายเงินเดือนในรูปแบบลดกระดาษรองรับเทคโนโลยี่ยุคใหม่โดยผ่านอีเมล์ หรือเว็บไซต์ หรือ SMS ด้วยระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล นอกจากนั้นยังอำนวยความสะดวกในการส่งข้อมูลทาง Internet โอนเงินเดือนพนักงาน ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.91, ประกันสังคมและสถาบันที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ?รายงานครบถ้วนของกรมแรงงานและหน่วยงานราชการ?รวมทั้งเอกสารที่ใช้ภายในบริษัท เช่น รายงานประเมินพนักงาน รายงานต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ พร้อมกราฟเปรียบเทียบ

รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3nxmUO5
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
📞 ฝ่ายขาย 09-2345-3681
📞 Call Center : 0-2880-9700, 02-409-5409
📱 Mobile Call Center : 080-915-5660, 065-629-0509, 094-997-3559
📱 Line : กดลิ้งค์เลย >> https://lin.ee/6l1jfeC หรือ @businessplushrm

#โปรแกรมเงินเดือน #ระบบเงินเดือน #โปรแกรมPayroll #ระบบHRM #ระบบPayroll #โปรแกรมเงินเดือนPayroll #โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป #โปรแกรมHRM #โปรแกรมhr #โปรแกรมบริหารบุคคล #โปรแกรมบริหารงานบุคคล #โปรแกรมฝ่ายบุคคล #ระบบบริหารงานบุคคล #โปรแกรมงานบุคคล #โปรแกรมบุคคล #ซอฟต์แวร์บริหารงานฝ่ายบุคคล #ระบบhr online #คิดค่าแรง #โปรแกรมคำนวณเวลาทำงาน #โปรแกรมเงินเดือนexcel #โปรแกรมคิดเงินเดือน #โปรแกรมคำนวณเงินเดือน #ระบบบัญชีเงินเดือน #โปรแกรมเงินเดือนพนักงาน #ใบจ่ายเงินเดือน #โปรแกรมคิดเงินเดือนพนักงาน #โปรแกรมบัญชีเงินเดือน #Payrollsystem #HRMsystem #PayrollSoftware #HRMSoftware #hrsoftware #โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ #ระบบเงินเดือนstartup #ระบบเงินเดือนออนไลน์ #โปรแกรมhronline

โปรแกรมเงินเดือน Bplus Mini HRM
Business Address
12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน
10170
Business Phone Number
0923453681
Short Business Description
โปรแกรมเงินเดือน Bplus Mini HRM
Long Business Description

คุณสมบัติระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน
1.รองรับข้อมูลพนักงานไม่เกิน 50 คน?(นับรวมพนักงานที่ลาออกด้วยเพราะสิ้นปียังคงต้องแสดงข้อมูล ภ.ง.ด.รวมพนักงานทั้งหมดที่ยังทำงานและลาออกแล้ว)
2.กำหนดรูปแบบองค์กรเป็นฝ่าย, ผลิต แผนก ได้ตาม Organization Chart
3.มีค่ามาตรฐานเพื่อเริ่มงานระบบเงินเดือนได้รวดเร็วและถูกต้อง
4.กำหนดอัตราลดหย่อนและตารางภาษีได้เองและสามารถแก้ไขประมวลรัษฏากรได้เองกรณีที่กฏหมายมีการเปลี่ยนแปลง
5.แก้ไขอัตราประกันสังคมและช่วงอัตราค่าจ้างต่ำสุดและสูงสุดได้เองตามประกาศของกระทรวงแรงงาน
6.วิธีหักประกันสังคม สามารถเลือกได้ว่าพนักงานจ่ายเอง หรือบริษัทออกให้
7.นำเงินประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนเป็นพนักงาน มารวมหักลดหย่อนภาษีได้ทันทีเมื่อใช้โปรแกรม
8.สามารถจำกัดยอดเงินสะสม เข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือบริษัทสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้
9.กำหนดอัตราการหักเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นยอดคงที่หรือผันไปตามอายุงานได้
10.กำหนดงวดการจ่ายเงินเดือนได้เอง เช่น เดือนละครั้ง, เดือนละสองครั้ง, ทุกสัปดาห์, ทุก 10 วัน
11.สามารถกำหนดงวดการจ่ายคร่อมเดือนได้ เช่น งวดเริ่มวันที่ 25 สิ้นงวดวันที่ 24 ของเดือนถัดไดและจ่ายวันที่ 30 เป็นต้น
12.กำหนดงวดการจ่ายระหว่างพนักงานประจำและ รายวัน แยกวันต่างกันได้
13.กำหนดงวดจ่ายเงินเป็นงวดพิเศษ จ่ายไม่พร้อมเงินได้ เช่น ค่าล่วงเวลา, ค่าคอมมิชชั่น, ค่า Service Charge , เงินโบนัสหรือแต๊ะเอีย เป็นต้น
14.กำหนดวิธีการคำนวณภาษีได้หลายประเภท เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, บริษัทออกให้ครั้งเดียว, บริษัทออกให้ตลอดไป, เหมา 2%, เหมา 3%, และเหมา 5%
15.รองรับเงินเพิ่ม / เงินหักได้

รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/35tv9UZ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
📞 ฝ่ายขาย 09-2345-3681
📞 Call Center : 0-2880-9700, 02-409-5409
📱 Mobile Call Center : 080-915-5660, 065-629-0509, 094-997-3559
📱 Line : กดลิ้งค์เลย >> https://lin.ee/6l1jfeC หรือ @businessplushrm

#โปรแกรมเงินเดือน #ระบบเงินเดือน #โปรแกรมPayroll #ระบบHRM #ระบบPayroll #โปรแกรมเงินเดือนPayroll #โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป #โปรแกรมHRM #โปรแกรมhr #โปรแกรมบริหารบุคคล #โปรแกรมบริหารงานบุคคล #โปรแกรมฝ่ายบุคคล #ระบบบริหารงานบุคคล #โปรแกรมงานบุคคล #โปรแกรมบุคคล #ซอฟต์แวร์บริหารงานฝ่ายบุคคล #ระบบhr online #คิดค่าแรง #โปรแกรมคำนวณเวลาทำงาน #โปรแกรมเงินเดือนexcel #โปรแกรมคิดเงินเดือน #โปรแกรมคำนวณเงินเดือน #ระบบบัญชีเงินเดือน #โปรแกรมเงินเดือนพนักงาน #ใบจ่ายเงินเดือน #โปรแกรมคิดเงินเดือนพนักงาน #โปรแกรมบัญชีเงินเดือน #Payrollsystem #HRMsystem #PayrollSoftware #HRMSoftware #hrsoftware #โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ #ระบบเงินเดือนstartup #ระบบเงินเดือนออนไลน์ #โปรแกรมhronline